Condicions generals de compra

Textos Legals Versió 1 11-05-2020

Les presents condicions generals de compra, regulen el procés de venda en línia de la web www.joncadella.online propietat de RESTAURACIÓ JAE, SL, amb domicili a Santuari de Joncadella s/n 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), número de C.I.F.: B67191296

Productes, Serveis, Preus i Tarifes

Els productes oferts en www.joncadella.online, juntament amb les seves característiques i preu apareixeran en pantalla. Els preus indicats en pantalla són en euros i inclouen l’IVA i qualsevol altre impost que fos d’aplicació i seran en tot moment els vigents.

Les imatges que acompanyen els productes oferts són il·lustratives. 

www.joncadella.online, podrà en qualsevol moment afegir nous productes als inclosos en la Web, entenent-se, llevat que es disposi una altra cosa, que els nous productes es regiran pel que disposen en els Termes i Condicions Generals vigents en cada moment.

www.joncadella.online, es reserva el dret a deixar de facilitar l’accés, en qualsevol moment i sense previ avís, a qualsevol dels productes oferts a la web per motius de disponibilitat, temporalitat o modificacions en l’assortiment de productes en el servei de venda online.

Per procedir a la compra de productes, l’usuari s’haurà de registrar i haurà d’afegir els productes que desitgen adquirir a la Cistella de la Compra, segons les indicacions recollides en pantalla, un cop elegits tots els productes validarà l acceptarà la compra qual cosa suposa la lectura i acceptació irrevocable de totes i cadascuna dels presents termes i condicions generals, així com, si s’escau, de les condicions particulars existents, les quals seran informades a l’Usuari abans d’acceptar la compra dels productes. Un cop registrat l’usuari podrà accedir a “El meu compte”, l’històric de comandes podran ser eliminades pel servidor un cop s’hagi realitzat l’entrega o anul.lació de la mateixa. La cobertura del servei de lliurament a domicili i compra en línia es troba subjecta a la disponibilitat de cobertura logística que www.joncadella.online tingui en disposició per a cada territori.

Aquesta disponibilitat es gestiona mitjançant els Codis Postals de lliurament, motiu pel qual en cada moment indicarem al llarg del procés de compra la disponibilitat del Codi postal de lliurament per a realitzar el servei sol·licitat. 

Els preus de compra seran els vigents en el moment en què es realitza la comanda. www.joncadella.online, comunicant a l’Usuari, es reserva el dret de cancel·lar una comanda si considera que no es donen les condicions adequades per realitzar l’entrega

www.joncadella.online es reserva el dret a cancel•lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, comunicant a l’Usuari i justificant la decisió de no servir la comanda per causes alienes a la seva voluntat o de força major, com poden ser accidents de tràfic, climatologia adversa o robatoris del transport o de les mercaderies. En aquest casos, donarem opció al client a rebre una nova comanda similar tan aviat es solucionen les causes alienes.

Preus dels productes

En tot moment, www.joncadella.online vetllarà per disposar de preus actualitzats a la pàgina web. No obstant això, en determinats casos els preus dels productes publicats en www.joncadella.online podran mostrar variacions enfront dels preus dels productes.

Si l’USUARI considera que algun producte té un preu inadequat, o detecta alguna errada a la descripció, disposa del compte de correu restaurantjoncadella@gmail.com per informar-nos.

Tarifes del servei

www.joncadella.online es reserva el dret de modificar les tarifes de lliurament. Qualsevol canvi al respecte serà comunicat sempre de forma prèvia a la confirmació de la comanda.

DISPONIBILITAT DE PRODUCTES

www.joncadella.online durà a terme els seus millors esforços per complaure als Usuaris a la demanda dels productes.

En cas de no ser-hi en l’establiment el producte després d’haver-se realitzat la comanda www.joncadella.online procedirà a comunicar amb el client per proposar la substitució del producte segons les preferències indicades per l’Usuari, en cas contrari o de no poder contactar en el moment de la preparació de la comanda, aquest quedarà sense servir i abonat degudament. En el cas en què el producte sol•licitat i no disponible sigui l’únic de la comanda, aquesta és cancel•larà.

BEGUDES ALCOHÒLIQUES

Les begudes alcohòliques només poden ser comprades per Usuaris majors d’edat, o el que és el mateix, que tenen més de 18 anys d’edat. Mitjançant l’acceptació dels presents Termes Generals d’Ús, l’Usuari manifesta expressament que: (I) és major d’edat; i (II) facilitarà la seva identificació mitjançant el DNI o document acreditatiu equivalent, perquè el personal de www.joncadella.online  en el moment del lliurament del servei, pugui verificar la seva majoria d’edat, condició necessària per poder lliurar qualsevol comanda que inclogui begudes alcohòliques.

PAGAMENT

El pagament dels productes per part de l’Usuari es pot fer mitjançant EN EFECTIU o TARGETA.

Les dades registrades per www.joncadella.online constitueixen la prova de les transaccions fetes entre www.joncadella.online i els Usuaris. www.joncadella.online confirmarà la seva comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic. En cas de no rebre el mail de confirmació de comanda recomanem verificar el seu correu brossa (spam) i en últim cas contactar amb el mateix mail que s’han registrat a restaurantjoncadella@gmail.com

Per motius de seguretat no es permet la creació de comptes d’usuari en www.joncadella.online mitjançant serveis de correu electrònic temporals com ara, a títol informatiu i no limitatiu, Spamgourmet, 10minutemail, Jetable, Yopmail, Mailcatch, Guerrillamail, etc.

LLIURAMENT DE COMANDES

El lliurament de productes es limita a unes zones. És demanarà a l’Usuari que triï el lloc del lliurament, havent d’especificar el seu domicili, oficina o centre on volen que se li lliuri el producte, així com telèfon de contacte.

En cas que l’Usuari faciliti a www.joncadella.online una “direcció de lliurament” que no sigui correcta, www.joncadella.online no tindrà cap responsabilitat sobre el retard o impossibilitat de lliurament de la comanda sol·licitada per l’Usuari registrat, reservant-se el dret d’anul·lar la compra realitzada.

Tanmateix ja sigui per error del sistema, dels servidors contractats, de programació o de qualsevol altre tipus, les zones d’entrega vinculades a les despeses d’enviament de la comanda seran vàlides les d’entregament a Sant Joan de Vilatorrada i Manresa.

www.joncadella.online es compromet a esforçar-se al màxim per al seu lliurament en temps i forma especificats durant el procés de compra.

Cada lliurament es considera efectuat a partir de la posada a disposició del producte al client en el lloc assenyalat per ell per al lliurament de la comanda en el moment de la seva contractació.

En el supòsit que www.joncadella.online es disposés a fer un lliurament en horari concertat a un Usuari i aquest no estigués present en el moment del lliurament, sense haver-ho comunicat a www.joncadella.online, impedint el lliurament de la mateixa, www.joncadella.online  donarà opció al client a recollir-ho al Restaurant Joncadella a la direcció Santuari de Joncadella s/n 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

DRET DE DESISTIMENT

Per exercir el dret de desistiment, heu de notificar a www.joncadella.online  la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca que ho manifesti, (per exemple , una carta enviada per correu postal o bé un correu electrònic a restaurantjoncadella@gmail.com sol•licitant-ho.

Igualment, pot informar-nos del seu dret a desistir del present contracte a través del correu electrònic restaurantjoncadella@gmail.com

Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

EXEMPCIÓ DE GARANTIES

L’usuari expressament en què l’ús del lloc www.joncadella.online i els serveis és completament sota la seva responsabilitat.

El lloc www.joncadella.online i el servei es proporcionen en una base “COM ÉS” o bé “COM ES TROBA DISPONIBLE”, sense cap garantia.

Dins la mesura permesa per la llei, s’eximeix a www.joncadella.online, titulars, els seus oficials, directors, empleats col.laboradors i agents de tota garantia expressa o implrícites, en connexió amb el lloc web i el seu ús. www.joncadella.online no garanteix ni representa la certesa, exactitud o puntualitat del contingut del lloc o dels llocs o el servei accedir a través dels enllaços al lloc. www.joncadella.online NI ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT PER (I) ERRORS , INEXACTITUDS, DEL CONTINGUT, (II) DANY PERSONAL O DANY A PROPIETATS, O DANY DE QUALSEVOL NATURALESA que resulti del seu accés i/o ús del lloc (III) ACCÉS I / O ÚS SENSE AUTORITZACIÓ DELS NOSTRES SERVIDORS ASSEGURANCES I / O A QUALSEVOL INFORMACIÓ PERSONAL I / O FINANCERES EMMAGATZEMADA EN ELS MATEIXOS (IV) QUALSEVOL INTERRUPCIÓ O CESACIÓN DE TRANSMISSIÓ DE O CAP AL LLOC (V) QUALSEVOL FALLA, VIRUS, TROYANO o SIMILAR QUE PUGUI SER TRANSMÈS DES O / A TRAVÉS DEL NOSTRE LLOC PER UN TERCER, (VI) QUALSEVOL ERROR O OMISSIÓ AL CONTINGUT O PER QUALSEVOL PÈRDUA O DANY DE QUALSEVOL TIPUS EN EL QUAL S’HAGI INCORREGUT COM RESULTAT DE L’ÚS DEL CONTINGUT ESCRIT AL LLOC, EMAIL ENVIAT MITJANÇANT EL LLOC, TRANSMÈS O FET DISPONIBLE A TRAVÉS DEL NOSTRE LLOC. www.joncadella.online NO GARANTEIX, NI S’ADHERIX, NI ASSUMEIX RESPONSABILITAT DE QUALSEVOL PRODUCTE, O SERVEI PUBLICITAT OFERT PER UN TERCER A TRAVÉS DE www.joncadella.online O DELS LLOCS ACCEDIT A TRAVÉS DELS ENLLAÇOS AL LLOC www.joncadella.online, o que APAREGUIN publicitats EN QUALSEVOL CARTELL O IMATGE DINS DEL LLOC.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

En cap cas www.joncadella.online SERÀ RESPONSABLE PER LA INTERRUPCIÓ, SUSPENSIÓ, MODIFICACIÓ, ALTERACIÓ O CANCEL·LACIÓ DEL LLOC O EL SERVEI www.joncadella.online, aquestes mateixes condicions s’aplicaran a proveïdors externs que executen softwares i altres aplicacions en aquest lloc web.

INFORMACIÓ AL COMPRADOR SOBRE LA PLATAFORMA DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES

S’informa al comprador de productes d’aquest lloc web, de l’existència d’una plataforma de resolució de litigis en línia.

Conforme a l’Article 14.1 del Reglament (UE) 524/2013:

“La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Els consumidors podran sotmetre les seves reclamacions a través de la plataforma de resolució de litigis en línia”